داستان کوتاه عکس انصراف

مسابقه داستان کوتاه – دوره‌ چهارم

ثبت نام جایزه فرشته دور چهارم بخش داستان کوتاه

انتخاب عکس شماره 1

تصویر ۳ در ۴ سانتیمتر resolution 300dpi

انتخاب مسیر …

تصویر ۷ در ۱۰ سانتیمتر resolution 300dpi

با تاييد اين متن اعلام مي نمايم كه كليه حقوق مادي و معنوي مترتب بر داستان شركت داده شده در جايزه فرشته اعم از حق انحصاري ، نشر، پخش ، عرضه و اجراي اثر و حق بهره برداري مادي و معنوي از اثر و كليه ي حقوق قانوني و شرعي مترتب بر آن و همچنين كليه حقوق مولف و پديد آورنده مندرج در قانون حمايت مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1384 در كمال صحت مزاج و رضايت به شهر كتاب فرشته واگذار مي گردد .
انتخاب مسیر …

عنوان فایل باید نام و نام خانوادگی نویسنده به زبان انگلیسی باشد و فقط فرمت های rtf , doc , docx قابل قبول است.

لطفا صبر کنید